Natuurlijke tuin in Vught

  • Locatie Cromvoirt (gemeente Vught)
  • Oppervlak 6000 m2
  • Ontwerp 2020
  • Realisatie 2020

Het ontwerp van deze tuin verbindt het omliggende boslandschap met de vrijstaande woning. De uitdaging is de droge, schrale zandgrond. Het doel te werken met beplanting zonder beregening. Er zijn voornamelijk diep wortelende plantensoorten gekozen, die goed tegen langere perioden van droogte kunnen, ook in de volle zon. Bomen en heesters helpen de vaste planten hierbij door schaduw te creëren.

Om de planten te helpen is er een toplaag van 10 brekerzand aangebracht na het planten. Deze zandlaag houdt het vocht vast onder de grond. Zo blijft de ondergrond langer vochtig en koel. De planten wortelen in de bodem onder de zandlaag, waar een kleine hoeveelheid organisch materiaal aan is toegevoegd zodat hier de bodem beter vocht vasthoudt en wat voeding biedt voor planten en bodemleven. De bovenlaag van grof zand wordt in de zomer heet en droog. Hierdoor groeit er amper onkruid en is het onderhoud minimaal.

Rudbeckia Prairy Glow en Perovskia
Rudbeckia Prairy Glow en Perovskia
Echinacea en Euphorbia
Echinacea en Euphorbia