Ontwerp agroforestry en voedselbossystemen

Meerjarige diverse teeltsystemen

In de afgelopen 10 jaar hebben we steeds meer aan productieve, eetbare landschappen gewerkt. Het uitgangspunt is hierbij dat natuur en landbouw hand in hand gaan. Door middel van aanplant van meerjarige beplanting van bomen, struiken en kruidachtigen, wordt zonder gebruik van (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen gezond voedsel geproduceerd terwijl bodem, biodiversiteit en natuurwaarden hersteld worden.

Aanplant principe geïnspireerd op de natuurlijke bosrand, waar diversiteit en productiviteit het hoogst zijn. Meerdere eetbare plantensoorten kunnen in dit systeem van een herhalende zoom een optimale plek krijgen, gelet op zon, schaduw, luwte etc.
Schetsplan voor 2 hectare gemende teelt met noten, kastanjes, fruit, bessen en groentegewassen, gecombineerd met natuurontwikkeling
Schetsplan voor 2 hectare gemende teelt met noten, kastanjes, fruit, bessen en groentegewassen, gecombineerd met natuurontwikkeling

Herstel van bodem en biodiversiteit

Het systeem verbetert de bodemkwaliteit. Op termijn ontstaat er een bossysteem, waarbij het bodemleven door schimmels gedomineerd is. Dit is de basis voor een zeer weerbare en productieve beplanting. De verschillende planten en bomen ondersteunen en beschermen ook elkaar. De boom- en struiklagen zorgen voor beschutting tegen wind, creëren schaduw en bieden nestgelegenheid voor vogels en andere dieren. De diversiteit aan plantensoorten trekt ook nuttige insecten aan, wat de natuurlijke bestrijding van plagen bevordert.
Een voedselbos is leuk om hobbymatig in een grotere tuin of agrarisch perceel aan te leggen. Maar ook op professionele schaal is het een interessant systeem. We werken nu aan het opschalen van dit systeem, zodat het economisch rendabel wordt en een serieus alternatief wordt voor de (verwoestende) intensieve landbouw.

Aanplant van een grote diversiteit aan fruit soorten en rassen in haag vorm, winter 2022
aanplant van windsingels winter 2021.
nieuwe elzen singels als windbeschutting