Landschapsontwerp Voortwyck Breukelen Jeroen Hamers

Landschapsontwerp

Het landschap is de basis voor elke opgave: grondsoort, reliëf, klimaat, windrichting, historie en de situatie qua (grond)water. Een analyse van de plek is altijd het startpunt.

Inzichten vanuit de tuinarchitectuur zijn erg waardevol voor het maken van landschapsontwerpen. Hoe ervaar je een plek? Voelt een ruimte fijn aan of niet? Hoe kun je materialen en beplanting toepassen? Het zijn inzichten vanuit de tuinarchitectuur, die verstekend werken op het grotere schaalniveau van de landschapsarchitectuur.

Landschap is in beweging

Landschap is een integraal systeem van met elkaar verweven processen. Het moet daarom niet benaderd worden als een statisch geheel, maar als een systeem. Ook wij mensen zijn onderdeel van dit systeem. We willen graag in onze wensen en behoeften voldoen. We willen recreëren en voedsel produceren, maar ook veilig wonen. We bouwen daarom aan het landschap en sleutelen aan het systeem. Als landschapsarchitect is het essentieel om dit systeem te begrijpen.

landschapsanalyse IJsselmonde Jeroen Hamers
Landschapsanalyse eiland IJsselmonde (Rotterdam zuid). Op basis van oude dijkstructuren, het watersysteem, de bestaande infrastructuur en hoogteverschillen in het landschap is een visie en een concept ontwikkeld.
Koeien en kippen scharrelen in Breukelen uitgeknipt
Een landschapsplan voor Voortwyck (Breukelen) integreert voedselproductie, herstel van natuurwaarden door middel van de aanleg van natuurlijke oevers en de aanplant van bomen, en een aantrekkelijk landschap voor recreatie.

Herstel van natuur en landschap

In de laatste eeuw zijn veel landschappelijke en ecologische waarden verloren gegaan, door verstedelijking, infrastructuur, schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Er zijn veel verbindingen voor stad en mens bijgekomen, maar vaak ten koste van verbindingen voor water, flora en fauna. In nieuwe landschapsontwerpen proberen we zo veel mogelijk waarden te herstellen. Vanuit inzicht van ecologie en water verbindingen terug krijgen. Zo maken we niet alleen een mooi landschap, maar ook een werkend landschap.