Landschappelijke tuin aan de Vecht

  • Locatie Nigtevecht
  • Oppervlak 1700 m2
  • Ontwerp 2017
  • Realisatie 2017
  • Thema's inheemse beplanting, oever beplanting, drijvende woning
  • Ontwerp woonark Bob Ronday Architectuur

Op deze prachtige plek aan de Vecht is een natuurlijke tuin ontworpen en aangelegd voor een woonark. De drijvende woning is energieneutraal. Het doel van het tuinontwerp is het herstellen van de verbinding tussen woning, tuin en landschap. Zo zijn zeldzame, inheemse plantensoorten gebruikt, en zijn natuurlijke rietoevers aangelegd.

Natuurlijke beplanting woonark Nigtevecht Jeroen Hamers
Drijvende woning aan de Vecht Jeroen Hamers
Beplanting met siergrassen rond de woonark

Het landschap als basis

Het uitgangspunt voor het tuinontwerp is het bestaande omliggende landschap. Aandacht trekkende ingrepen zijn niet nodig, de plek is al prachtig. Doel is om tuin en landschap in elkaar over te laten lopen. Het landschap wordt dichterbij gehaald door de plaatsing van bomen en planten op de juiste plek (framing) waardoor dieptewerking ontstaat. De tuin wordt zo onderdeel van het landschap. In het ontwerp is gezorgd voor de juiste afwisseling tussen privacy en zichtlijnen op de omgeving.

Natuurlijke tuin aan de Vecht bij woonark Jeroen Hamers
Tussen de dijk en de Vechtoever ontstaat een afwisselende natuurlijke tuin met knotwilgen, hoogstam fruitbomen, grote groepen inheemse vaste planten en veldbloemen en een natuurlijke rietoever.

Natuurlijke beplanting met ecologische meerwaarde

Het andere uitgangspunt voor het ontwerp is het vergroten van de ecologische waarde van het perceel en de vechtoever. De beplanting bestaat grotendeels uit inheemse soorten, waarvan diverse Rode Lijst soorten. Zo zie je hier onder andere wilde cichorei, echte karwij, echte valeriaan, beemdkroon, poelruit, pimpernel en pinksterbloem. Allemaal soorten die van nature in de Vechtstreek voor komen, maar door intensieve landbouw en ander menselijk ingrijpen amper meer voorkomen. Verder zijn er verschillende oude hoogstam fruitrassen aangeplant, belangrijk voor insecten en vogels en ook nog eens een jaarlijkse opbrengst van heerlijk fruit!

Natuurlijke beplanting aan de Vecht Jeroen Hamers
Aanleg rietoevers bij woonark Vecht Jeroen Hamers

Aanleg van natuurlijke rietoevers

De oevers van de Vecht bestonden in de oorspronkelijke situatie uit een harde beschoeiing, die het vestigen van flora en fauna aan de oever onmogelijk maakte. Hier zijn natuurlijke oevers met rietkragen voor in de plaats gekomen. Met gevlochten wilgentenen is een bescherming tegen golfslag aangelegd. Achter deze bescherming is klei in de Vecht aangebracht, zodat een ondiepe oever zone ontstaat. Hierin is riet aangeplant. Als de rietoever ontwikkeld is, zal deze een belangrijke huisvesting bieden aan jonge vissen, broedende watervogels en amfibieën.

Gemeente en waterschap overtuigd

Het tuin- en landschapsontwerp is enthousiast ontvangen door de gemeente Stichtse Vecht en is door Waterschap AGV zelfs een voorbeeldproject genoemd, van hoe particuliere initiatieven een meerwaarde kunnen hebben voor landschap en ecologie!

Zicht op natuurlijke tuin en woonark vanaf de Vecht
Zicht op natuurlijke tuin en woonark vanaf de Vecht
Terug naar overzicht