Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  • Locatie Ede centrum
  • Oppervlak 66 ha.
  • Ontwerp 2017
  • Realisatie Vanaf 2018
  • Opdrachtgever Gemeente Ede
  • In samenwerking met Urhahn Stedenbouw & Strategie en Gemeente Ede

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Ede centrum is een strategisch plan voor de herinrichting van het centrum voor de komende 10 -15 jaar. De belangrijkste uitgangspunten zijn een compacter centrum, een levendiger centrum, een groener centrum en het beter faciliteren van de voetganger en de fietser. Het beeldkwaliteitsplan vormt samen met het bestemmingsplan het belangrijkste beleidskader voor het centrum.

stadspark ede
Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum Jeroen Hamers
Visiekaart beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

Landschappelijk verbinden

De historische verbinding van de kern Ede met de Veluwe is niet meer voelbaar. In het plan wordt ingezet op een sterkere relatie met de Veluwe en de trapakkers op de agrarische eng ten oosten van het centrum. Hiervoor ontstaan groene routes van oost naar west en een robuuste groenstructuur in en rond het centrum die de sfeer van de Veluwe uitademt. Voor elke straat zijn deze doelen verwerkt in profielen.Het beeldkwaliteitsplan is een integraal plan, dat zich richt op de openbare ruimte, de gebouwde omgeving en de programmatische samenhang in het centrum. Dit resulteert onder meer in meer ruimte voor groen en water, meer ruimte voor langzaam verkeer, een logischere routing voor gemotoriseerd verkeer en een betere afstemming van functies zoals wonen, winkelen en horeca.De openbare ruimte in Ede is rommelig en is een verzameling van ad hoc ingrepen van de laatste 50 jaar. Om meer samenhang en definitie van plekken te krijgen zijn er ontwerp ambities gemaakt voor alle pleinen en parken in het centrum. Deze beelden dienen als leidraad en inspiratie voor bewoners en architecten die in de toekomst met Ede centrum aan de slag gaan.

Visie herinrichting straatprofiel Molenstraat
Visie Bospoort Ede centrum
Visie herinrichting straatprofiel Bospoort Ede centrum
Visie Raadhuisstraat Ede centrum
Visie herinrichting straatprofiel Raadhuisstraat Ede centrum
Museumplein Ede centrum
Visie voor herinrichting Museumplein voor station Ede centrum
Concept voor groene en flexibele inrichting Kuiperplein: festival moet mogelijk zijn.
Concept voor groene en flexibele inrichting Kuiperplein: voldoende parkeergelegenheden