Vlietmeander De Horn

  • Locatie Rijnsburg (Katwijk)
  • Oppervlak 1,2 ha.
  • Ontwerp 2016
  • Realisatie 2017 - 2018
  • Opdrachtgever BPD Ontwikkeling BV Delft

Visie, concept en ontwerp voor de nieuwe vlietmeander bij De Horn: terug naar een duurzame balans tussen mens en milieu.

Ontwerp vlietmeander De Horn
Oeverzone Vlietmeander De Horn Jeroen Hamers
Ontwerp impressie vlietmeander De Horn in Rijnsburg

In de laatste eeuwen is het landschap rond Rijnsburg drastisch veranderd. De meanderende Vliet is gekanaliseerd ten behoeve van afwatering van het gebied. Het landschap is ingericht als intensief kas- en tuinbouw gebied. De grond is geëxploiteerd ten behoeve van landbouw, industrie en economische doeleinden, altijd ten koste van bodem, water en ecologie. Drainage, bemesting met kunstmest en spuiten met pesticiden heeft zijn tol geëist in het landschap van Rijnsburg. De potentieel natuurlijke vegetatie van oever- en moerasplanten is nagenoeg verdwenen en daarmee de bestuivende insecten. De bijen en de vlinders, die juist zo essentieel zijn voor de voedselproductie en de bloemteelt in west Nederland!

Inheemse plantensoorten De Horn Rijnsburg Jeroen Hamers

Een kleurrijk beeldmerk

Na eeuwen van gebruik en misbruik van de grond is nu de tijd gekomen om de balans te herstellen. In het plan voor de nieuwe Vliet wordt ingezet op een meer duurzame manier van omgaan met het landschap. De meanderende Vliet wordt in ere hersteld en de vegetatie die van oorsprong beeldbepalend was krijgt de mogelijkheid zich opnieuw te ontwikkelen.Zo ontstaat een lange beplantingsstrip parallel aan de Vliet, waarin de sublieme schoonheid van de inheemse planten te zien is. De beplantingsstrip is een ode aan de tuinbouw en bloementeelt in de streek en een ode aan de vlinder en de bij als bestuivers.De toekomstige bewoners van De Horn krijgen een kleurrijk beeldmerk van hun wijk en er ontstaat een eenduidige, groene overgang van openbaar vaarwater naar privétuinen. Naast het ontwikkelen van dit concept is ook een studie gedaan voor het ontwerp en de implementatie van bergingen, boothuizen, vlonders en trappen.

Profiel oever Vlietmeander De Horn Jeroen Hamers
Profiel oever Vlietmeander De Horn
Opties bergingen groen dak Jeroen Hamers
Opties voor bergingen toekomstige bewoners
Opties meubilair De Horn Jeroen Hamers
Opties voor meubilair langs de vlietmeander
Principe oeveropbouw vlietmeander De Horn Jeroen Hamers
Principe opbouw oever vlietmeander De Horn