Ontwerp kleinschalige woonzorglocatie

  • Locatie Loon op Zand
  • Oppervlak 1,5 ha.
  • Ontwerp 2019 - 2020
  • In samenwerking met Boyke Kooijmans Architect

Het plan begon met de droom van de opdrachtgever. Het creëren van een fijne, kleinschalige locatie voor begeleid wonen aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. In samenwerking met Architect Boyke Kooijmans is een plan gemaakt voor 14 zorgwoningen voor jongvolwassenen met een beperking. Architectuur en landschap komen samen in deze opgave. Het resulteert in een plan voor een woonvorm waarin rust, natuur en ontmoeting centraal staan.

Landschapsplan zorgwonen
landschappelijke inpassing zorgwonen JH
Landschappelijke inpassing zorgwonen

Ruimtelijk concept

Voor het ontwerp zijn 4 uitgangspunten opgesteld:

1. Rust en natuur, de belangrijkste bestaande kwaliteiten van de plek, blijven behouden en worden versterkt. Een groene, rustige omgeving waar de sfeer van het bos voelbaar is.

2. Een zelfstandige woonruimte voor iedereen. De bewoners hebben privacy en hun eigen huishouden.

3. Ruimte voor ontmoeting. Tuin en landschap worden ingericht als sociale ruimte, een plek waar ontspanning, contact en samenkomst wordt gefaciliteerd.

4. Minimale impact op natuur, omgeving, bodem en water.

Ruimtelijk concept

Diverse modellen zijn onderzocht, zoals ‘vrijstaande woningen / tiny houses’, ‘woonblokken van 4-5 eenheden’, en ‘clustering in één gebouw’. Bij alle modellen zijn de ontwerpdoelen getest door de volgende vragen te stellen: ‘Blijft er voldoende ruimte voor groen over?’, ‘Ontstaat er rust en privacy voor de bewoners?’, ‘Ontstaat er een groene ruimte die ontmoeting stimuleert?’

Er is gekozen voor het model ‘omarming’. Dit model gaat uit van één hoofdgebouw waar gezamenlijk wordt gekookt en gegeten, en twee ‘armen’ waarin 2x7 woningen geschakeld worden. In deze opstelling ontstaat een soort hofje, waardoor een centrale open ruimte ontstaat waar contact en ontmoeting als vanzelfsprekend plaatsvindt.

Het ontwerp gaat over ‘omarming van de toekomstige bewoners’ en over ‘omarming van de natuur’.

Architectuur: www.boykekooijmans.nl

entree woonzorg locatie Loon op Zand
entree woonzorg locatie Loon op Zand
Landschapsplan zorgwonen
Centrale gedeelde tuin waarop alle woningen georiënteerd zijn. Hier is ruimte voor ontmoeting, sport en spel.
landschapsontwerp woonzorg locatie
De gezamenlijke tuin loopt over in het landschap van de Loonse en Drunense Duinen.