Landschappelijke tuin als impuls voor biodiversiteit

  • locatie Kaatsheuvel
  • oppervlak 1,2 ha.
  • Ontwerp 2019-2020
  • realisatie 2020-2022
  • in samenwerking met Boyke Kooijmans Architect, De Cruydthoeck (inheemse zadenmengsels)

Deze landschappelijke tuin in Kaatsheuvel is ontworpen en aangeplant in 2019 - 2022. Een open weiland is veranderd in een natuurlijk en biodivers landschap, met een fruitboomgaard, inheemse bloemenweide, elzensingels en wilgen.

Natuurlijke beplanting met onder andere Penstemon en Sesleria.
natuurlijke beplanting in Kaatsheuvel. Foto: Lina Eijlers
Beplanting eind voorjaar, met Salvia en Dianthus

Inheemse kruiden- en bloemen

In samenwerking met de Cruydthoeck zijn de juiste zadenmengsels gekozen. Op verschillende delen van het perceel zijn verschillende mengsels ingezaaid, zodat inheemse kruiden en bloemen hier terug komen. Er worden nu al veel insecten en vogels geholpen met deze diversiteit.

Jeroen Hamers tuinen 2
Inheemse kruiden- en bloemenweide in Kaatsheuvel. Foto: Lina Eijlers

Het vroegere landschap als inspiratie

Inspiratiebron is het vroegere (en verloren) kleinschalige landschap, in de Langstraat ook wel het slagenlandschap genoemd. Dit bestond uit lange smalle stroken weidepercelen, gescheiden door sloten met houtwallen. Er stonden veel soorten bomen, struiken en kruiden in de stroken, waardoor het landschap destijds enorm afwisselend en biodivers was. Door ruilverkaveling en schaalvergroting is er veel verloren gegaan. Het landschap is kaler en leger dan ooit. Hier in Kaatsheuvel hebben we zo'n 400 nieuwe bomen geplant, om een stukje van het oude landschap terug te brengen.

Nieuwe elzensingel, 2 jaar na aanplant
natuurlijke beplanting in Kaatsheuvel. Foto: Lina Eijlers
Aanplant van de elzen, totaal zijn meer dan 400 nieuwe bomen geplant
Aanplant van nieuwe knotwilgen
Terug naar overzicht