Visie Vlietmeander De Horn

Visie Vlietmeander De Horn
 • Visie Vlietmeander De Horn

  Sfeer impressie van de nieuwe oever

 • Visie Vlietmeander De Horn

  Stedenbouwkundig plan gemeente Katwijk

 • Visie Vlietmeander De Horn

  Principe doorsnede Vliet oever

 • Visie Vlietmeander De Horn

  Opties bergingen en boothuizen

 • Visie Vlietmeander De Horn

  Meubilair en trap cortenstaal

 • Visie Vlietmeander De Horn

  Een aantal van de gebruikte planten soorten

 • Visie Vlietmeander De Horn

  Principe doorsnede boothuis

Visie, concept en ontwerp voor de nieuwe vlietmeander bij De Horn

Terug naar een duurzame balans tussen mens en milieu

In de laatste eeuwen is het landschap rond Rijnsburg drastisch veranderd. De meanderende Vliet is gekanaliseerd ten behoeve van afwatering van het gebied. Het landschap is ingericht als intensief kas- en tuinbouw gebied. De grond is geëxploiteerd ten behoeve van landbouw, industrie en economische doeleinden, altijd ten koste van bodem, water en ecologie. Drainage, bemesting met kunstmest en spuiten met pesticiden heeft zijn tol geëist in het landschap van Rijnsburg. De potentieel natuurlijke vegetatie van oever- en moerasplanten is nagenoeg verdwenen en daarmee de bestuivende insecten. De bijen en de vlinders, die juist zo essentieel zijn voor de voedselproductie en de bloemteelt in west Nederland!

Na eeuwen van gebruik en misbruik van de grond is nu de tijd gekomen om de balans te herstellen. In het plan voor de nieuwe Vliet wordt ingezet op een meer duurzame manier van omgaan met het landschap. De meanderende Vliet wordt in ere hersteld en de vegetatie die van oorsprong beeldbepalend was krijgt de mogelijkheid zich opnieuw te ontwikkelen.

Zo ontstaat een lange beplantingsstrip parallel aan de Vliet, waarin de sublieme schoonheid van de inheemse planten te zien is. De beplantingsstrip is een ode aan de tuinbouw en bloementeelt in de streek en een ode aan de vlinder en de bij als bestuivers. De toekomstige bewoners van De Horn krijgen een kleurrijk beeldmerk van hun wijk en er ontstaat een eenduidige, groene overgang van openbaar vaarwater naar privétuinen.

Naast het ontwikkelen van dit concept is ook een studie gedaan voor het ontwerp en de implementatie van bergingen, boothuizen, vlonders en trappen.

In opdracht van: BPD Ontwikkeling BV (Delft)