Landschappelijke tuin aan de Vecht

Landschappelijke tuin aan de Vecht
 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  Vaste planten aan de oever van de Vecht met onder andere vederdistel (cirsium)

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht
 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  Tuin aan de Vecht in het najaar

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  Wilgentenen vlechten voor de aanleg van de natuurlijke oevers

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  De beplanting krijgt al vorm voordat de woning in de haven ligt

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  De eerste bloemen (Dianthus)

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  Een paar weken na de aanplant

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  Het plant team is bezig met de aanplant van bomen en vaste planten

 • Landschappelijke tuin aan de Vecht

  Graafwerkzaamheden vanaf het water

Landschappelijke tuin aan de Vecht

Ontwerp 2016 – 2017
Realisatie 2017
Locatie Nigtevecht
Oppervlak 1700 m2
Thema’s natuur, oeverbeplanting, inheemse beplanting, drijvende woning
Opdrachtgever Fam. de Winter

Op deze prachtige plek is een voormalig weilandje veranderd in een oase van inheemse planten, riet en fruitbomen. Het perceel ligt buiten de dijk, in het overstroombare deel van de Vecht. Om hier op een duurzame manier te kunnen wonen, is nieuw oppervlaktewater gecreëerd om plaats te bieden aan een drijvende, energieneutrale woning.


Architectuur woonark en foto: Bob Ronday

Het bestaande landschap als uitgangspunt
Het uitgangspunt voor het tuin- en landschapsontwerp is het bestaande omliggende landschap. Gebiedsvreemde ingrepen zijn niet nodig, het karakter is er al. Doel is vooral het landschap laten doorlopen in de tuin en de tuin laten overlopen in het landschap. Zo wordt het landschap de tuin en wordt de tuin landschap! In het ontwerp is gezorgd voor de juiste afwisseling tussen privacy en zichtlijnen op de omgeving.

Ecologische waarde en inheemse beplanting
Het andere uitgangspunt voor het ontwerp is het vergroten van de ecologische waarde van het perceel en de vechtoever. De beplanting bestaat grotendeels uit inheemse soorten, waarvan diverse Rode Lijst soorten. Zo zie je hier onder andere wilde cichorei, echte karwij, echte valeriaan, beemdkroon, poelruit, pimpernel en pinksterbloem. Allemaal soorten die van nature in de Vechtstreek voor komen, maar door intensieve landbouw en ander menselijk ingrijpen amper meer voorkomen.

Natuurlijke oevers door nieuwe rietaanplant
De oevers van de Vecht bestonden in de oorspronkelijke situatie uit een harde beschoeiing, die het vestigen van flora en fauna aan de oever onmogelijk maakte. Hier zijn natuurlijke oevers met rietkragen voor in de plaats gekomen. Met gevlochten wilgentenen is een bescherming tegen golfslag aangelegd. Achter deze bescherming is klei in de Vecht aangebracht, zodat een ondiepe oever zone ontstaat. Hierin is riet aangeplant. Als de rietoever ontwikkeld is, zal deze een belangrijke huisvesting bieden aan jonge vissen, broedende watervogels en amfibieën.
Het tuin- en landschapsontwerp is door Waterschap AGV een voorbeeldproject genoemd, van hoe particuliere initiatieven een meerwaarde kunnen hebben voor landschap en ecologie.


Het aanbrengen van oeverbescherming met wilgentenen voor de aanplant van de nieuwe rietoever.

Deze tuin is eind 2017 aangelegd. Midden 2018 zullen er meer foto’s verschijnen!