Ecologisch recreatielandschap

Ecologisch recreatielandschap
 • Ecologisch recreatielandschap

  het landschap van eiland IJsselmonde

 • Ecologisch recreatielandschap

  de ontwikkeling van watermanagement in Nederland door de eeuwen heen

 • Ecologisch recreatielandschap

  Een ontwerp voor een gezondere leefomgeving: het herstellen van het oppervlaktewatersysteem in Rotterdam zuid

 • Ecologisch recreatielandschap

  doorsnede van het nieuwe park

 • Ecologisch recreatielandschap

  de effecten van klimaatverandering op de stad

 • Ecologisch recreatielandschap

  de effecten van klimaatverandering in een schema van oorzaak en gevolg

 • Ecologisch recreatielandschap

  impressie woonpark

 • Ecologisch recreatielandschap

  profiel nieuwe boulevard

Recreatielandschap met ecologische waterzuivering Rotterdam Zuid

(afstudeeronderzoek Wageningen) In dit project zijn de gevolgen van klimaatverandering op de zuidwestelijke delta onderzocht. De gevolgen van zeespiegelstijging, fluctuerende rivierwaterpeilen, extreme regenval en drogere zomers komen tezamen in de delta bij IJsselmonde, Rotterdam Zuid. Voor dit gebied is een plan ontwikkeld waarbij water wordt opgeslagen in de winterperiode, zodat dit benut kan worden in de zomerperiode. Het water wordt gezuiverd door middel van rietvelden, waarbij een geheel nieuw waterpark voor recreatie en wonen tot ontwikkeling kan komen. Een desolaat infrastructuur landschap verandert in een levendig, gezond en veerkrachtig park!

Leave a reply