Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum
 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Visiekaart Ede centrum

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Stadspark huidige situatie

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Stadspark ambitie

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Ambitie Museumplein

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Ambitie kaart routing verkeer

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Ambitiekaart langzaam verkeer

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Profiel Raadhuisstraat

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Profiel stegen

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Profiel Molenstraat

 • Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  Profiel Nieuwe Stationsstraat

Beeldkwaliteitsplan Ede centrum

In samenwerking met Tess Broekmans (Urhahn Stedenbouw & strategie)
Jessica Tjon Atsoi (Urhahn Stedenbouw & strategie)
Mark van Mourik (Gemeente Ede)
Bart Janssen (Gemeente Ede)
Opdrachtgever Gemeente Ede
Locatie Ede centrum
Oppervlakte 66 ha.
Ontwerp 2017
Uitvoering Vanaf 2018

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Ede centrum is een strategisch plan voor de herinrichting van het centrum voor de komende 10 -15 jaar. De belangrijkste uitgangspunten zijn een compacter centrum, een levendiger centrum, een groener centrum en het beter faciliteren van de voetganger en de fietser. Het beeldkwaliteitsplan vormt samen met het bestemmingsplan het belangrijkste beleidskader voor het centrum.

Het beeldkwaliteitsplan is een integraal plan, dat zich richt op de openbare ruimte, de gebouwde omgeving en de programmatische samenhang in het centrum. Dit resulteert onder meer in meer ruimte voor groen en water, meer ruimte voor langzaam verkeer, een logischere routing voor gemotoriseerd verkeer en een betere afstemming van functies zoals wonen, winkelen en horeca.

Landschappelijk verbinden
De historische verbinding van de kern Ede met de Veluwe is niet meer voelbaar. In het plan wordt ingezet op een sterkere relatie met de Veluwe en de trapakkers op de agrarische eng ten oosten van het centrum. Hiervoor ontstaan groene routes van oost naar west en een robuuste groenstructuur in en rond het centrum die de sfeer van de Veluwe uitademt. Voor elke straat zijn deze doelen verwerkt in profielen.

De openbare ruimte in Ede is rommelig en is een verzameling van ad hoc ingrepen van de laatste 50 jaar. Om meer samenhang en definitie van plekken te krijgen zijn er ontwerp ambities gemaakt voor alle pleinen en parken in het centrum. Deze beelden dienen als leidraad en inspiratie voor bewoners en architecten die in de toekomst met Ede centrum aan de slag gaan.

Leave a reply